BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 200000 € świadczenie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez Zamawiającego BOM 1, 2 i 4 w roku 2013

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-01-02 09:54 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-12-31 szczegóły »
< 200000 € świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2013 r

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-12-21 13:07 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-12-21 szczegóły »
< 200000 € świadczenie usług kominiarskich w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2013

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-11-27 10:46 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-11-27 szczegóły »
< 200000 € usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB w 2013 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-11-16 14:46 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-11-16 szczegóły »
< 200000 € wykonanie usługi eksploatacji 4 kotłowni lokalnych, opalanych paliwem stałym, w sezonie grzewczym 2012 / 2013 w zakresie opału, robocizny i robót konserwacyjnych technologii kotłowni.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-08-30 13:46 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-08-30 szczegóły »
< 5000000 € wykonanie robót remontowych budynku mieszkalnego przy ul. Kwietnej 41 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-08-22 12:55 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-08-22 szczegóły »
< 5000000 € wykonanie robót remontowych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 516 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-08-16 14:02 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-08-16 szczegóły »
< 200000 € wykonanie usługi eksploatacji 4 kotłowni lokalnych, opalanych paliwem stałym, w sezonie grzewczym 2012 / 2013 w zakresie opału, robocizny i robót konserwacyjnych technologii kotłowni

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-08-13 13:51 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-08-13 szczegóły »
< 5000000 € wykonanie robót remontowych lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Orłowskiej 3 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-07-30 13:20 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-07-30 szczegóły »
< 5000000 € realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wykonaj pn. Budowa budynku wystawienniczo - edukacyjnego przy ul. Gościnnej 12 w Gdańsku - Oruni w ramach II etapu budowy Centrum Aktywizacji i Innowacji KUŹNIA.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-07-03 13:57 | wynik: całkowicie unieważnione

2012-07-03 szczegóły »
< 5382000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 580 m 7, 9, 11 oraz Grunwaldzkiej 584 m 1A w Gdańsku.

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Matki Polki 1 m 2, ul. Na Stoku 38 m 13, ul. Niwki 1 m 5, ul. Biskupiej 30 m 7, ul. Na Zaspę 23 a 10 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-9f61317b-01c7-11ed-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Wzmocnienie ścian w podziemnym pomieszczeniu węzła ciepłowniczego przy ul. Śląskiej 21 wraz z odprowadzeniem wód opadowych z części działki nr 320 obręb 0020 Gdańsk. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ce43df8-f6be-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € NAPRAWA I USUWANIE AWARII INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5382000 € Remont 20 lokali mieszkalnych pod zasiedlenie w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia; https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9ec3cdf-fc25-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Miedzianej 5 m 1, ul. Elizy Orzeszkowej 11 m 4, ul. Polanki 49 m 2, ul. Konrada Wallenroda 16 m 7, ul. Ludwika Waryńskiego 24 m 4, ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 w Gdańsku

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Miedzianej 5 m 1, ul. Elizy Orzeszkowej 11 m 4, ul. Polanki 49 m 2, ul. Konrada Wallenroda 16 m 7, ul. Ludwika Waryńskiego 24 m 4, ul. Tadeusza Kościuszki 61 m 22 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c06bff2-e253-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkalnym- wielorodzinnym położonym przy al. Zwycięstwa 44 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3db6abda-dc0d-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5382000 € Budowa windy w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbka 6 w Gdańsku w trybie „zaprojektuj i wykonaj” Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-622d73df-d6a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5350000 € Usługa odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych i budynków Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w 2022 r Identyfikator postępowania ocds-148610-3d604507-8816-11ec-94c8-de8df8ed9da1

Tryb podstawowy | publikacja:

szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych, c.o. i c.w.u. oraz montaż dwufunkcyjnych kotłów gazowych w 26 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Wyspie Sobieszewskiej.

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5548000 € Podłączenie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w budynkach gminnych mieszczących się przy ulicy Raduńskiej 16, 18, 30 i 37 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu oraz ekspertyzy technicznej budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Dickensa 2, Aldony 7, Wajdeloty 4, Spacerowej 16, Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicach: Św. Ducha – Złotników – Szeroka – Grobla I w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »
< 5225000 € wykonanie remontu dachu w budynku użytkowym przy ulicy Zakopiańskiej 40 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja:

szczegóły »