BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5548000 € Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z odgrzybieniem i izolacją ścian piwnic w budynku przy ul. Mickiewicza 28/30 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-10-30 12:52 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-10-30 szczegóły »
< 221000 € wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-10-15 14:40 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-10-15 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Jodłowej 4 lok. 2, ul. Leczkowa 23 lok. 1A, ul. Nowiny 83 lok. 1, ul. Raduńskiej 1 lok. 5 i ul. Wilków Morskich 20 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-09-24 13:22 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-09-24 szczegóły »
< 221000 € wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na remont lokali mieszkalnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas remontu tych lokali

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-08-28 13:09 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-08-28 szczegóły »
< 221000 € Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-18 14:11 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-07-18 szczegóły »
< 221000 € Dostawa i montaż tablic numerowych (porządkowych) na budynkach i garażach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-07-04 14:45 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-07-04 szczegóły »
< 221000 € Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-06-11 13:43 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-06-11 szczegóły »
< 221000 € Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gdańska.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-05-20 14:43 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-05-20 szczegóły »
< 5548000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości SZB w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-15 14:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-04-15 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu schodów zewnętrznych terenowych do przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-04-04 12:35 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-04-04 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie w roku 2019 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2019-01-25 13:30 | wynik: całkowicie unieważnione

2019-01-25 szczegóły »
< 221000 € Wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych stanowiących jednostki organizacyjne Gdańskich Nieruchomości w 2019 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-12-19 15:00 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-12-19 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu lokali mieszkalnych ul. Kłosowej 1 lok. 1A i ul. Słowackiego 46 lok. 12 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-11-22 15:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-11-22 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Ogarnej 39-52 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-11-09 11:34 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-11-09 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-26 12:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-10-26 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w 46 budynkach gminnych mieszczących się na terenie Gdańska.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-10-01 00:00 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-10-05 szczegóły »
< 221000 € Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania 5 podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-13 14:21 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-09-13 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-11 14:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-09-11 szczegóły »
< 5548000 € Podłączenie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. oraz kompaktowego węzła cieplnego w budynkach gminnych mieszczących się przy ulicy Raduńskiej 16, 18, 30 i 37 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-09-06 14:36 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-09-06 szczegóły »
< 5548000 € zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ul. PCK 10 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-20 10:48 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-08-20 szczegóły »
< 5548000 € Wykonanie remontu nawierzchni oraz nowej organizacji miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Gdańskich Nieruchomości i Urzędu Miejskiego przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku, a także postawienie wiaty śmietnikowej i wiaty dla osób palących.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-20 08:15 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-08-16 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i remontem dachu oraz rozbiórka przybudówki w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 175

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-08-28 07:22 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-08-10 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gdańsku przy ul. Spacerowej 16

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-07-13 13:17 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-07-13 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu dachu rotundy i zadaszenia tarasu wejściowego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 529 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-07-03 15:04 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-07-03 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu dachu rotundy i zadaszenia tarasu wejściowego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 529 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-06-01 14:23 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-06-01 szczegóły »