BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5548000 € wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-05-07 14:59 | wynik: rozstrzygnięte

2018-05-07 szczegóły »
< 5548000 € wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Mikołaja Kopernika 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2018-04-10 14:14 | wynik: całkowicie unieważnione

2018-04-10 szczegóły »
< 5225000 € remont schodów zewnętrznych terenowych, podjazdu dla niepełnosprawnych i wejścia do budynku na terenie przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-30 14:01 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-30 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Hożej 14 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-16 07:56 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-16 szczegóły »
< 5225000 € Tymczasowe zabezpieczenie budynku Kuźni Wodnej w Gdańsku-Oliwie.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-25 12:36 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-11 szczegóły »
< 5225000 € przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oraz wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku usługowego przy ul. Dyrekcyjnej 7 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-09 13:46 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-09 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie remontu dachu w budynku przychodni zdrowia przy ulicy Mickiewicza 28/30 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-10-19 12:54 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-10-04 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie remontu pięciu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Biskupiej 30 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-09-01 08:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-09-01 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach: Miałki Szlak 72 m 4, Zalesie 1 m 15, Tarniny 10 m 1, Lelewela 35 m 3, Leśna Góra 19A m 2, Kościuszki 21 m 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-07-04 14:37 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-07-04 szczegóły »
< 5225000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych:  przy ul. Władysława IV 11A w Gdańsku; (działka nr 197, obręb ew. 61),  przy ul. Tysiąclecia 25a,b w Gdańsku; (działka nr 449/71, obręb ew. 0015).

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-06-28 11:29 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-06-28 szczegóły »
< 5225000 € Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych: - przy ul. Kozia, Kołodziejska, Piwna i św. Ducha, - przy ul. Podwale Staromiejskie 62/68 a, b, c, d oraz Podzamcze 6 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-06-21 10:02 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-06-21 szczegóły »
< 5225000 € Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych mieszczących się przy ul. Chłodnej 14 i ul. Toruńskiej 23 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-05-12 13:45 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-05-12 szczegóły »
< 209000 € dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowo – dostawczych

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-03-23 14:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-03-23 szczegóły »
< 209000 € wykonywanie usług odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków gminnych będących w zarządzie GZNK SZB oraz budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2017 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2017-01-09 13:10 | wynik: całkowicie unieważnione

2017-01-09 szczegóły »
< 5225000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ul. Tysiąclecia 27 AB, Obrońców Westerplatte 18, Wojska Polskiego 25 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-08-12 14:05 | wynik: całkowicie unieważnione

2016-09-06 szczegóły »
< 5225000 € wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku przy ul. Partyzantów 74 ?B? do obowiązujących przepisów p.poż.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-08-30 13:17 | wynik: całkowicie unieważnione

2016-08-30 szczegóły »
< 5225000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Ramułta 2C i Smoleńskiej 2 oraz Ramułta 10, 11 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-06-29 13:22 | wynik: całkowicie unieważnione

2016-06-29 szczegóły »
< 5225000 € zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ul. Żabi Kruk 9 oraz ul. Dziewanowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-04-29 13:59 | wynik: całkowicie unieważnione

2016-04-29 szczegóły »
< 5225000 € wykonanie prac budowlano konserwatorskich polegających na dociepleniu i remoncie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej przy ul. Białej 12, 13, i 14 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-04-08 15:28 | wynik: całkowicie unieważnione

2016-04-11 szczegóły »
< 207000 € usługę odśnieżania dachów oraz usuwania sopli z okapów budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w 2016 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-12-21 11:19 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-12-21 szczegóły »
< 207 000 € Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania podwórek na terenie Głównego Miasta Gdańska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-12-15 14:44 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-12-15 szczegóły »
< 207000 € dostawa i montaż sprzętu oraz wyposażenia dla budynku ?Domu Otwartego? przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-30 14:09 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-11-30 szczegóły »
< 5186000 € wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach: Szeroka 48/49 m 5, Rajska 4E m 9, Liczmańskiego 14 m 3 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-27 14:18 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-11-27 szczegóły »
< 207 000 € Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu kamienicy przy ul. Ogarnej 27-28 oraz budynku przy ul. Kartuskiej 124a w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowe

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-25 13:29 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-11-25 szczegóły »
< 5186000 € wykonanie robót remontowych lokali mieszkalnych przy ulicach: Chwaszczyńska 5 m 6, Kasztanowa 5B m 2, Niska 11 m 8, Zalesie 1 m 3 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-24 15:04 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-11-24 szczegóły »