BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: unieważnione
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 207000 € świadczenie usług kominiarskich w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2016

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-10-26 14:38 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-10-26 szczegóły »
< 207 000 € Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu kamienicy przy ul. Ogarnej 27-28 oraz budynku przy ul. Kartuskiej 124a w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-10-19 13:42 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-10-19 szczegóły »
< 207000 € zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altan śmietnikowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów na terenie Gdańska.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-09-30 08:59 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-09-30 szczegóły »
< 207000 € wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont Bramy Nizinnej przy ul. Dolna Brama w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-09-16 11:50 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-09-16 szczegóły »
< 5186000 € zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie altan śmietnikowych dla wybranych punktów gromadzenia odpadów na terenie Gdańska

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-09-11 14:21 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-09-11 szczegóły »
< 5186000 € Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy budynku ul. Chodowieckiego 12 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-09-11 12:51 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-09-11 szczegóły »
< 207000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku przy ul. Mściwoja II 44, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-06-26 12:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-06-26 szczegóły »
< 5186000 € Wykonanie przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Ukośnej 2, Smętnej 5, Do Studzienki 16 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-05-13 14:07 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-05-13 szczegóły »
< 5186000 € wykonanie podłączenia kontenerowego miejskiego ustępu publicznego przy ul. Subisława w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-05-07 12:52 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-05-07 szczegóły »
< 207000 € opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków przy ul. Chłodnej 9, 10, 14 i Toruńskiej 23 z przebudową lokali oraz przy ul. Mściwoja II 44, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-05-13 13:18 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-05-05 szczegóły »
< 5186000 € wykonanie podłączenia kontenerowego miejskiego ustępu publicznego przy ul. Subisława w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-04-08 13:46 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-04-08 szczegóły »
< 5186000 € wykonanie robót rozbiórkowych budynków przy ul. Trakt Św. Wojciecha 358 wraz z zabezpieczeniem skarpy oraz ul. Wyspiańskiego 22A i Gen. De Gaullea 2A w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-04-02 11:38 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-04-02 szczegóły »
< 207000 € dostawa fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu osobowego typu mikrobus

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-02-06 14:24 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-02-06 szczegóły »
< 207000 € dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-01-16 10:16 | wynik: całkowicie unieważnione

2015-01-16 szczegóły »
< 207000 € dostawa i montaż sprzętu komputerowego na potrzeby ?Klubu Młodego Wrzeszczaka? przy ul. Wajdeloty 14 m 2 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-10-29 12:20 | wynik: całkowicie unieważnione

2014-10-29 szczegóły »
< 207000 € wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów osobowych w latach 2015-2017 zainstalowanych w budynkach administrowanych przez Zamawiającego

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-09-18 10:54 | wynik: całkowicie unieważnione

2014-09-18 szczegóły »
< 207000 € dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek oraz naprawa i konserwacja drukarek w 2014 roku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-01-23 12:41 | wynik: całkowicie unieważnione

2014-01-23 szczegóły »
< 200000 € dostawa i montaż czujników tlenku węgla w lokalach administrowanych przez Zamawiającego

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-12-13 11:54 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-12-13 szczegóły »
< 5000000 € wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV wraz z obróbką i wymianą podokienników

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-08-12 14:46 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-08-12 szczegóły »
< 5000000 € wykonanie remontu i przebudowy przedproży kamienic przy ul. Św. Ducha 111/113 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-07-26 14:57 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-07-26 szczegóły »
< 200000 € Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-06-17 13:39 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-06-17 szczegóły »
< 200000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2013 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-05-22 15:17 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-05-22 szczegóły »
< 200000 € Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wielobranżowej na przebudowę elementów 17 budynków gminnych przy ul. Łąkowej 7, 13, 14, 15, 18, 20, 28, 35-38, 45, 50, 51, Dolnej 3, 10A, Toruńskiej 23, 25 i ul. Wróbla 13/14, 15 w Gdańsku znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych pasów drogowych w ramach projektu pn. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-05-06 14:06 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-05-06 szczegóły »
< 200000 € Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wielobranżowej na przebudowę elementów 17 budynków gminnych przy ul. Łąkowej 7, 13, 14, 15, 18, 20, 28, 35-38, 45, 50, 51, Dolnej 3, 10A, Toruńskiej 23, 25 i ul. Wróbla 13/14, 15 w Gdańsku znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych pasów drogowych w ramach projektu pn. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-04-19 13:25 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-04-19 szczegóły »
< 200000 € Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wielobranżowej na przebudowę elementów 17 budynków gminnych przy ul. Łąkowej 7, 13, 14, 15, 18, 20, 28, 35-38, 45, 50, 51, Dolnej 3, 10A, Toruńskiej 23, 25 i ul. Wróbla 13/14, 15 w Gdańsku znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych pasów drogowych w ramach projektu pn. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-03-27 11:06 | wynik: całkowicie unieważnione

2013-03-27 szczegóły »