BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

820/2022
2022-05-05

Zarządzenie Nr 820/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym – na cel związany z gospodarką rolną

Załączniki
PMG 820/22 - Zarządzenie 149,13 KB pobierz
PMG 820/22 - Załącznik nr 1 164,53 KB pobierz

695/2022
2022-04-14

Zarządzenie Nr 695/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy - na cel związany z gospodarką rolną

Załączniki
PMG 695/22 - Zarządzenie 143,51 KB pobierz
PMG 695/22 - Załącznik nr 1 150,21 KB pobierz

578/2022
2022-03-29

Zarządzenie Nr 578/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty

Załączniki
PMG 578/22 - Zarządzenie 213,25 KB pobierz
PMG 578/22 - Załącznik nr 1 294,9 KB pobierz