BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

589/2019
2019-04-18

Zarządzenie Nr 589/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 2017/17 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania procedury wynajmu lokalu użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie”.

Załączniki
PMG 589/19 - Zarządzenie 132,86 KB pobierz

387/2019
2019-03-19

Zarządzenie Nr 387/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – na cel związany z gospodarką rolną w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Załączniki
PMG 387/19 - Zarządzenie 196,25 KB pobierz
PMG 387/19 - Załącznik nr 1 216,05 KB pobierz