BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

114/2019
2019-01-29

Zarządzenie Nr 114/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert – w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12, 24, 36 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 114/19 - Zarządzenie 142,04 KB pobierz
PMG 114/19 - Załącznik nr 1 165,27 KB pobierz

2089/2019
2018-12-28

Zarządzenie Nr 2089/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym w celu stworzenia warunków do prawidłowego korzystania z obiektu będącego przedmiotem dzierżawy.

Załączniki
PMG 2089/18 - Zarządzenie 46,47 KB pobierz
PMG 2089/18 - Załącznik nr 1 52,91 KB pobierz