BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

60/2002
2002-12-30

Uchwała Nr IV/60/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/1126/2001 Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych.

Załączniki
R_2002_04_01_0060.pdf 26,06 KB pobierz

51/2002
2002-12-05

Uchwała Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku

w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.

Załączniki
R_2002_04_01_0051.pdf 72,44 KB pobierz