BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

1214/2009
2009-11-26

Uchwała Nr XLII/1214/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2009 roku

zmieniająca Uchwałę nr III/51/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.

Załączniki
R_2009_5_1214.pdf 30,91 KB pobierz

896/2009
2009-01-29

Uchwała Nr XXXII/896/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz do remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały jak również do montażu wodomierzy w lokalach gminnych - dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2009 rok

Załączniki
896.09.pdf 668,27 KB pobierz

895/2009
2009-01-29

Uchwała Nr XXXII/895/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe oraz zmieniająca uchwałę Nr XXX/844/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe

Załączniki
895.09.pdf 713,81 KB pobierz