BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

324/2011
2011-10-27

Uchwała Nr XIX/324/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załączniki
URM_2011_6_324.pdf 674,05 KB pobierz

190/2011
2011-06-30

Uchwała Nr XIV/190/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od ceny lub pierwszej opłaty przyległej nieruchomości gruntowej sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia albo sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste wspólnotom mieszkaniowym jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej.

Załączniki
URM_2011_6_190.pdf 71,64 KB pobierz

51/2011
2011-01-13

Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę nr III/51/2002 z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.

Załączniki
Uchwała_RMG_VI_51_11.pdf 802,61 KB pobierz