BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

47/2006
2006-12-21

Uchwała Nr V/47/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.

Załączniki
R_2006_05_01_0047.pdf 37,39 KB pobierz

1817/2006
2006-08-31

UCHWAŁA Nr LIV/1817/06 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, oraz o zbywaniu udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

Załączniki
R_2006_04_01_1817.pdf 65,46 KB pobierz

1635/2006
2006-01-26

Uchwała Nr XLVII/1635/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2006 roku

zmieniająca Uchwałę nr XVI/506/99 z dnia 25 listopada 1999 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie likwidacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w Gdańsku będącego zakładem budżetowymi utworzenia jednostki budżetowej oraz utworzenia środka specjalnego pn. „Utrzymanie zwierząt egzotycznych” oraz Uchwałę nr III/51/2002 z dnia 05 grudnia 2002 r. Rady Miasta Gdańska w sprawie w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą „Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”

Załączniki
R_2006_04_01_1635.pdf 40,72 KB pobierz

1633/2006
2006-01-26

Uchwała Nr XLVII/1633/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie dzielnicy przemysłowej Gdańsk - Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej w Gdańsku - Kokoszkach wraz z terenami przyległymi dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM" Spółka z o.o. w Gdańsku

Załączniki
R_2006_04_01_1633.pdf 84,88 KB pobierz