BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

407/2007
2007-11-29

Uchwała Nr XVII/407/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego

Załączniki
R_2007_5_0407.pdf 39,58 KB pobierz

208/2007
2007-05-31

Uchwała Nr X/208/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie wstrzymania likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk – Oliwa Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Wrzeszcz Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej – Gdańsk Nowy Port Zakład Budżetowy w likwidacji w Gdańsku oraz połączenia tych zakładów budżetowych i Zakładu Budżetowego Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Gdańsku w jeden zakład budżetowy pod nazwą ,,Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych”.

Załączniki
R_2007_5_0208.pdf 33,37 KB pobierz

93/2007
2007-01-18

Uchwała Nr VI/93/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie: ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej do remontów i konserwacji budynków mieszkalnych, rozbiórek budynków mieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Gdańsk oraz do remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały jak również do montażu wodomierzy w lokalach gminnych - dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2007 rok".

Załączniki
R_2007_05_01_0093.pdf 33,79 KB pobierz

63/2007
2007-01-18

Uchwała Nr VI/63/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie dzielnicy przemysłowej Gdańsk - Kokoszki oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Fundamentowej w Gdańsku - Kokoszkach wraz z terenami przyległymi świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM" Spółka z o.o. w Gdańsku

Załączniki
R_2007_05_01_0063.pdf 35,33 KB pobierz