BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Uchwały Rady Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

273/2003
2003-07-10

Uchwała Nr XI/273/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/1126/2001 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upoważnionych, zmienioną uchwałą Nr IV/60/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002 roku.

Załączniki
R_2003_04_01_0273.pdf 40,48 KB pobierz