BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2022-01-10 Świadczenie usług oczyszczania pomieszczeń oraz wywozu odpadów.

data publikacji:

szczegóły »
2022-01-10 Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej dla Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2022-01-10 Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Przyjemna 1 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-01-10 Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynfekcji po COVID-19 i dezynsekcji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego obejmującym obszar administrowany przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-30 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-29 Dozór i konserwacja kotłowni gazowych, olejowych i elektrycznych w budynkach będących w zarządzie GN w okresie od 01 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-29 Podłączenie do MSC lokal nr 4 przy ul. Sempołowskiej 12.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-29 przystosowanie istniejącej instalacji SAP opartej na centrali SSP POLON 4900 z panelem wyniesionym POLON 4200 w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-29 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- Gmina oraz na dzierżawę pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- Skarb Państwa w roku 2022 r.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-27 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych do siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-21 Prowadzenie usługi publikacji ogłoszeń prasowych, według zleceń Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-21 Wykonanie przeglądów pięcioletnich elektrycznych- pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach i lokalach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości na terenie Obszarów Administracyjnych (UO) nr 1, 2, 3 i 4 i Skarbu Państwa wraz z wystawieniem protokołu.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-14 Opracowanie inwentaryzacji budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Racławickiej 9 działka 542, obręb 0044 i ul. Racławickiej 11 działka 541 obręb 0044. Prawidłowy plik- "Zapytanie ofertowe" w załącznikach

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-03 Wymiana okna połaciowego w dachu ceramicznym przy ul. Sówki 49 m 3 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-12-03 Remont instalacji wodociągowej w budynku przy al. Grunwaldzkiej 1 Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-11-30 Usługa wywozu nieczystości płynnych z szamb oraz WC wolnostojących znajdujących się na obszarze administrowanym przez Zamawiającego- Gmina oraz Skarb Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2021-11-30 Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Sienna 8 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-11-30 Dostawa gorących posiłków regeneracyjnych, w okresach zimowych dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku w 2022 r.

data publikacji:

szczegóły »
2021-11-30 Odnowienie elewacji budynku NZOZ Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-11-30 Wymiana podłóg toksycznych w pokojach biurowych 407, 409, 410- IV p. oraz remont sanitariatu- III p. w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2021-11-30 Remont lokalu mieszkalnego nr 10 i 10a przy ul. Wyspiańskiego 24 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-11-29 Wykonanie przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej z usunięciem nieszczelności w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych będących w zarządzie Gdańskich nieruchomości, administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4 oraz w budynkach Skarbu Państwa wraz z wystawieniem protokołu.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-12 Remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Raduńskiej 34 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-08 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i przebudowy budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Rejtana 20 w Gdańsku wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej konstrukcji dachu oraz wykonanie projektu remontu dachu, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-10-04 Zabezpieczenie budynku mieszkalnego przy ul. Starowiślnej 2 B w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »