BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2020-10-28 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 13 II m 4A w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-26 demontaż oraz montaż domofonów w budynku komunalnym przy ul. Cygańska Góra 26 kl. A, C, D.

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-20 wykonanie usługi dezynsekcji budynku – ul. Ubocze 24 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-09 Odbudowa boksu garażowego nr 34 ul. Rajskiej 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-10-01 Remont chodników przy ul. Baczyńskiego 4-6, Baczyńskiego 8-10 i Baczyńskiego 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-09-10 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego 2 lok. 87 i Mostek 40 lok. 1 Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-09-09 wykonanie remontu sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-20 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do Siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-20 Dostawę 36 certyfikatów kwalifikowanych.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-14 Demontaż eternitu wraz z jego utylizacją – Gdańsk, ul. Turystyczna 1

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-14 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Chrobrego 44 lok. 6, Lelewela 26 lok. 3 i Polanki 132 lok. 4 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-14 Wykonanie chodnika łączącego przystanek autobusowy przy ul. Trakt św. Wojciecha z ul. Nowiny pomiędzy budynkami przy ul. Nowiny 37 i 39 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-10 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na dostawę i montaż 15 szt. Komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2020-08-10 Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej z pracami budowlanymi w lokalu nr 4A w budynku przy ul. Jana Husa 13 w Gdańsku .

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-20 Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-09 Sukcesywna dostawa wody mineralnej do siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-07-03 Przebudowa/wykonanie instalacji grzewczej w lokalach mieszkalnych przy ul. Cygańska Góra 3B lok. 20 oraz przy ul. Grunwaldzkiej 601A lok. 14, 17 i 23 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-06-23 Dostawa i montaż mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Cygańska Góra 1 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-06-15 Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej do siedziby Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-15 Wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2020 – na potrzeby Działu Technicznego i Działu Utrzymania Technicznego i Remontów.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-12 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę środków czystości do siedziby Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-12 dostawa, montaż i legalizacja 4 sztuk lamp solarnych pomiędzy blokami mieszkalnymi przy ul. Reja 26-30 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-11 dostawa i montaż wykrywacza metalu oraz bramki z kołowrotem w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-08 Wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w lokalu nr 2 przy ulicy Wincentego Pola 8 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-05-04 remont dachu wraz z dociepleniem w budynku przy ul. Nowiny 74 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »