BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2021-06-18 Przystosowanie lokalu nr 7 przy ul. Ubocze 24A dla osoby niepełnosprawnej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-16 Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej do siedziby Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-04 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Łąkowa 32A m 15 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-31 Dozór i konserwacja dźwigów zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-18 Dostawa środków czystości do celów porządkowych Działu Utrzymania Technicznego i Porządku w 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-17 Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-12 Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Strajku Dokerów 17,17a,18,18a w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-07 Dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-05 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Cygańska Góra 28 C m 24 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2021-04-28 Konserwacja 404 szt. opraw zewnętrznych oświetlenia terenu administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2021-04-02 Usługa oczyszczania pomieszczeń oraz wywozu odpadów.

data publikacji:

szczegóły »
2021-03-17 Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2021-01-12 dostawa licencji na oprogramowania System Windows Serwer 2019 Standard oraz Microsoft Office 2019 Home & Business

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-31 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na dostawę prasy codziennej i specjalistycznej w 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-23 dozór i konserwacje kotłowni gazowych, olejowych i elektrycznych w budynkach zarządzanych przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-17 Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- GMINA oraz dzierżawę pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- SKARB PAŃSTWA w roku 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-14 remont lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława IV 12C m 5 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-11 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) Gdańskich Nieruchomości w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie, wg zleceń Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-11 Wykonanie usługi dwukrotnej dezynfekcji części wspólnych i wind w budynkach Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-11 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Szarej 23 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-08 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej – ul. Ptasia 4 m 3 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-08 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 52 m 8 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-07 Dostawę i montaż mebli biurowych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Śniadeckich 12 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-12-07 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Pastoriusza 12 lok. 1 i lok. 4 oraz Mickiewicza 32 lok. 1 Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2020-11-30 Dostawa gorących posiłków regeneracyjnych w okresie zimowym.

data publikacji:

szczegóły »