BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2021-09-30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie ścian wraz ze wzmocnieniem/wymianą istniejących stropów, zasypanie części pomieszczeń podziemnych oraz wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych przy ul. Śląska 21 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-09-20 Dostawa i montaż 12 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2021-09-13 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Zagroble 8 w Gdańsku dz. nr 287, obr. 0300, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, w budynku mieszkalnym przy ul. Tarniny 46 w Gdańsku dz.nr 126, obr. 0115. oraz opracowanie dokumentacji z zakresu prac zewnętrznych dla budynku Tarniny 48.

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-16 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Strajku Dokerów 1 A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-13 Wydzielenie łazienki w lokalu nr 7 przy ul. Gdyńskich Kosynierów 5.

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-12 Wymiana pionów instalacji wodno- kanalizacyjnych wraz z podejściami do urządzeń sanitarnych w lokalach 1, 2, 3, i 4 w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 101 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-12 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej adaptacji lokalu użytkowego celem rozbudowy siedziby Obszaru Administracyjnego nr 1 w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 7 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-10 Roboty budowlane polegające na budowie osłon punków gromadzenia odpadów wraz z furtkami w pięciu lokalizacjach na terenie miasta Gdańsk

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-10 Remont punktu gromadzenia odpadów przy ul. Podwale Staromiejskie/Kowalska.

data publikacji:

szczegóły »
2021-08-09 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Zielony Trójkąt 21 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2021-07-12 Wymiana instalacji elektrycznej i wykonanie zmiany sposobu ogrzewania węglowego na elektryczne wodne w lokalu nr 4 przy ul.Kieleckiej 8.

data publikacji:

szczegóły »
2021-07-09 Roboty budowlane polegające na budowie osłon punków gromadzenia odpadów wraz z furtkami w sześciu lokalizacjach na terenie miasta Gdańsk. Przedmiotowe osłony wykonane będą z „zielonych ekranów” w kolorze zielonym z drutu o gr. 5 mm i słupkami, wypełnione bluszczem pospolitym HEDERA. Ponadto, w każdym z miejsc gromadzenia odpadów zostanie wykonane podłoże z kostki betonowej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-07-01 Dostawa wody mineralnej

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-25 Budowa przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 107 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-25 Wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego Promienista 1 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-24 Wybranie i utylizacja starego piasku oraz dostawa i rozwiezienie nowego piasku do piaskownic na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-24 remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dworska 24 m 27 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-18 Przystosowanie lokalu nr 7 przy ul. Ubocze 24A dla osoby niepełnosprawnej.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-16 Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej do siedziby Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2021-06-04 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Łąkowa 32A m 15 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-31 Dozór i konserwacja dźwigów zgodnie z przepisami prawa polegająca na stałej konserwacji przez firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-18 Dostawa środków czystości do celów porządkowych Działu Utrzymania Technicznego i Porządku w 2021 r.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-17 Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-12 Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Strajku Dokerów 17,17a,18,18a w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2021-05-07 Dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »