BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2020-04-30 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wymianę wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) w budynku przy ul. Nowiny 38

data publikacji:

szczegóły »
2020-04-08 Dostawa wraz z montażem i wyposażeniem 4 domków i 10 kontenerów mieszkalnych i użytkowych.

data publikacji:

szczegóły »
2020-03-20 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-03-19 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace remontowe w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem klatki schodowej przy ul. Ubocze 24 A,B,C w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-03-17 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace remontowe w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem klatki schodowej przy ul. Ubocze 24 A,B,C w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-03-10 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wymianę pokrycia z eternitu na papowe wraz z wymianą deskowania oraz wykonania wentylacji w lokalu użytkowym przy ul. Tuwima 1 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2020-02-17 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na konserwację 372 szt. opraw zewnętrznych oświetlenia terenu administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2020-02-06 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przyul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-01-16 Dostawa artykułów biurowych i papierniczych do siedzib Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-01-10 Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2020-01-01 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie dwukrotnej deratyzacji piwnic i korytarzy piwnicznych wszystkich zasobów i obiektów wskazanych przez Zamawiającego w miesiącu czerwcu i wrześniu, dezynfekcji, dezynsekcji, dodatkowej deratyzacji oraz usuwania gniazd owadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego

data publikacji:

szczegóły »
2020-01-01 Dostawa prasy codziennej i specjalistycznej w 2020 roku

data publikacji:

szczegóły »
2019-12-31 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych lub danych gospodarczych oraz dokonywanie wysyłki wezwań do zapłaty, powiadomień o wpisach do rejestru dłużników, dokonywanie wpisów do rejestru dłużników na wniosek Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-12-20 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na dostawę gorących posiłków regeneracyjnych, w okresach zimowych dla pracowników Działu Utrzymania Porządku i Czystości w 2020 r.

data publikacji:

szczegóły »
2019-12-18 Usługa publikacji ogłoszeń prasowych (ramkowych, informacji, komunikatów, kondolencji, itp.) Gdańskich Nieruchomości w dniach od poniedziałku do piątku, na prasowych stronach ogłoszeniowych, obejmujących swoim zasięgiem minimum województwo pomorskie, wg zleceń Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-12-10 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. wraz z podłączeniem do m.s.c w lokalach gminnych w budynkach przy ul. Robotniczej 19 i 20 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2019-12-02 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na budowę wiaty śmietnikowej przy ul. Słowackiego 107 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2019-11-25 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na prace budowlane, elektryczne i sanitarne w zakresie zgodnym z załączonymi przedmiarami, w lokalu przy ul. Chodkiewicza 20/10 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2019-11-21 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont sali warsztatowej w lokalu użytkowym przy ul. Kartuskiej 108/110/112 w Gdańsku, przeznaczonej na działalność fundacji „ Świat Wrażliwy”

data publikacji:

szczegóły »
2019-10-22 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę kluczy aktywujących roczną subskrypcję usług online firmy Microsoft (Goverment)

data publikacji:

szczegóły »
2019-10-22 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na dostawę kluczy aktywujących roczną subskrypcję usług online firmy Microsoft (Goverment)

data publikacji:

szczegóły »
2019-10-16 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na -Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Nowiny 2A, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej

data publikacji:

szczegóły »
2019-09-27 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na wykonanie usługi dozoru pogorzelisk sprawowanego w formie ochrony fizycznej polegającego na skutecznym zabezpieczeniu terenu pogorzeliska bezpośrednio po zawiadomieniu przez Straż Pożarną lub Zamawiającego do czasu jego przejęcia przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2019-09-24 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12 (działka nr 339/26, obręb ew. 77) w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2019-09-24 Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na remont balkonu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku oraz wykonanie poręczy wzdłuż schodów zewnętrznych, umocowanie słupków metalowych na podjeździe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Falck Polonusa 13 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »