BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia pozaustawowe

Status: wynik
ogłoszenie wyniku dotyczy
2022-04-05 Zmiana sposobu ogrzewania na lokalach: przy ul. Legnickiej 14 m 6, Partyzantów 85 m 5, Stary Rynek Oliwski 13 m 6, Orzeszkowej 11 m 4.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-05 Remont lokalu mieszkalnego nr 3 A przy ul. Trakt św. Wojciecha 211 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-04 remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Traugutta 21 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-04-01 Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 Remont lokalu użytkowego w budynku przy ul. Wolności 12 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 Roboty budowlane polegające na budowie osłony punku gromadzenia odpadów przy ul. Bednarskiej 2 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 remont lokalu mieszkalnego nr 21 przy ul. Toruńskiej 4 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 remont lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Angielska Grobla 16A w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-28 Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kartuskiej 31B w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-24 Remont klatki schodowej przy ul. Siennej 10 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-22 Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Deotymy 7 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-22 Remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ul. Łęgi 11 oraz piwnicy i na klatce schodowej budynku przy ul. Łęgi 11 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-22 Remont lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Siennej 8

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-10 Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kopalniana 6 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-09 Przekazanie kluczy aktywacji usług online – Microsoft Azure Subscription Services Open ShrdSvr Sngl Monthly Subscriptions-Volume License OLV - licencja 1 rok - 30 szt.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-09 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Biskupia 8 w Gdańsku

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-07 Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Przy Torze 3 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-03-04 Dostawa materiałów sanitarnych.

data publikacji:

szczegóły »
2022-02-25 Zakup i montaż bezbutlowych dystrybutorów wody pitnej dla pracowników Gdańskich Nieruchomości.

data publikacji:

szczegóły »
2022-02-18 Dozór i konserwację przepompowni ścieków przy ul. Ubocze 26, Wyspiańskiego 17A oraz Boguckiego 133 w Gdańsku.

data publikacji:

szczegóły »
2022-02-10 Konserwacja trafostacji będących w zarządzie Gminy i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2022-02-08 Dozór i konserwacja dźwigów zlokalizowanych w budynkach Gminnych i Skarbu Państwa.

data publikacji:

szczegóły »
2022-01-25 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego, administrowanego przez Gdańskie Nieruchomości w 2022 r.

data publikacji:

szczegóły »
2022-01-19 Dostawę i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

data publikacji:

szczegóły »
2022-01-11 Dostawa 6 szt. wolnostojących niszczarek w klasie ochrony 2 przeznaczonych do niszczenia dokumentów papierowych, spinaczy, małych zszywaczy, kart plastikowych, płyt CD/DVD

data publikacji:

szczegóły »