BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

724/2019
2019-05-14

Zarządzenie Nr 724/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert - w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą w okresie do 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Załączniki
PMG 724/2019 - Zarządzenie 158,25 KB pobierz
PMG 724/2019 - Załącznik nr 1 185,58 KB pobierz

589/2019
2019-04-18

Zarządzenie Nr 589/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 2017/17 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania procedury wynajmu lokalu użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert w Programie „Gdańskie Otwarte Pracownie”.

Załączniki
PMG 589/19 - Zarządzenie 132,86 KB pobierz