BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

1338/2019
2019-08-22

Zarządzenie Nr 1338/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 sierpnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1086/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych do oddania w najem w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na garaże.

Załączniki
PMG 1338/2019 - Zarządzenie 126,23 KB pobierz

1305/2019
2019-08-12

Zarządzenie nr 1305/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 867/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Załączniki
PMG 1305/19 - Zarządzenie 130,99 KB pobierz