BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Finansowo-Ekonomiczny

Nazwa: Dział Finansowo-Ekonomiczny
Symbol: EF
Kierownik:
E-mail: ef@nieruchomoscigda.pl