BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy

Jednostki organizacyjne - Zastępca Głównego Księgowego

Nazwa: Zastępca Głównego Księgowego
Symbol: EKO
Stanowisko samodzielne:
E-mail: