BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Finansowy i Ewidencji Majątku

Nazwa: Dział Finansowy i Ewidencji Majątku
Symbol: KF
Stanowisko samodzielne: Natalia Ufniarska
E-mail: kk@nieruchomoscigda.pl