BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Eksploatacji Zasobu

Nazwa: Dział Eksploatacji Zasobu
Symbol: NE
Kierownik: Barbara Grubba
E-mail: ne@nieruchomoscigda.pl