BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Jednostki organizacyjne - Dział Eksploatacji Zasobu

Nazwa: Dział Eksploatacji Zasobu
Symbol: TU
Kierownik: p.o. Barbara Grubba
E-mail: tu@nieruchomoscigda.pl