BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Akty prawne - Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska

Wybierz rok

Nr / data
Opis

298/2015
2015-03-09

Zarządzenie Nr 298/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonego do oddania w dzierżawę w celu zapewnienia warunków do prawidłowego korzystania przez współwłaścicieli nieruchomości budynkowej w którym nie wyodrębniono odrębnej własności lokalu.

Załączniki
PMG_2015_7_298.pdf 45,54 KB pobierz
PMG_2015_7_298_zal01.pdf 22,08 KB pobierz

256/2015
2015-03-03

Zarządzenie Nr 256/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2015 r.

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Załączniki
PMG_2015_7_256.pdf 44,65 KB pobierz