BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: wynik
wartość
szacunkowa
dotyczy ogłoszenie wyniku
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Strajku Dokerów 17A, 18A, 19A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-04-15 10:48 | wynik: rozstrzygnięte

2021-04-08 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Rybołowców 1 i 8 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-04-08 14:38 | wynik: rozstrzygnięte

2021-04-02 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-04-07 12:51 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-31 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Wolności 17 w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-04-01 12:57 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-26 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie ścian, remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku przy ul. Na Zaspę 34 C oraz Na Zaspę 34 D w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-03-31 12:51 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-25 szczegóły »
< 214000 € Świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 roku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-03-19 14:51 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Małomiejskiej 1 lok. 4 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-03-18 09:23 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Strajku Dokerów 2 lok. 8 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-03-17 14:29 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-11 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie przeglądów pięcioletnich obiektów budowlanych znajdujących się w zarządzie Gdańskich Nieruchomości na terenach administrowanych przez Obszary Administracyjne nr 1, 2, 3 i 4, będących jednocześnie przeglądem rocznym obiektów budowlanych oraz instalacji, przewodów i urządzeń.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-03-16 13:56 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-10 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Gościnnej 16 lok. 1 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-03-09 13:24 | wynik: rozstrzygnięte

2021-03-01 szczegóły »
< 214000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dwóch budynków gminnych mieszczących się przy ul. Mostowej 1A i Zakopiańskiej 40, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-25 10:07 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-23 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, usuwania gniazd owadów oraz dezynfekcji po COVID – 19 w budynkach gminnych i Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego oraz w jednostkach organizacyjnych Gdańskich Nieruchomości w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-23 12:27 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-17 szczegóły »
< 214000 € Wykonanie badania instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w budynkach i lokalach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości na terenie Obszarów Administracyjnych (UO) nr 1, 2, 3 i 4.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-19 13:04 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-16 szczegóły »
< 5350000 € Termomodernizację i remont elewacji z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku wielorodzinnego mieszczącego się przy Placu Wałowym 5A w ramach projektu p.n. „Rewitalizacja Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia w Gdańsku”

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-18 12:31 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-12 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Angielska Grobla 11 lok. 5 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-18 08:37 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-11 szczegóły »
< 5350000 € Wymiana instalacji elektrycznej w 9 lokalach mieszkalnych w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-09 12:52 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Konrada Wallenroda 2 lok. 24 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-10 07:17 | wynik: rozstrzygnięte

2021-02-01 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 30 lok. 21 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-05 08:23 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-29 szczegóły »
< 214000 € Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2021.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-27 09:03 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-25 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Wilków Morskich 20 w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-28 15:36 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-22 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Okopowa 5 m 3 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-09 13:57 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-21 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 39 lok. 2 w Gdańsku.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-26 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-20 szczegóły »
< 214000 € Naprawa i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych i linii telefonicznych, administrowanie centralą telefoniczną oraz dostawę tonerów w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-25 13:19 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-19 szczegóły »
< 214000 € Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek oraz ich naprawa i konserwacja w 2021 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-02-05 08:51 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-14 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usług transportowych wraz z wywozem odpadów w kontenerach dla potrzeb Zamawiającego w roku 2021.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2021-01-14 10:03 | wynik: rozstrzygnięte

2021-01-13 szczegóły »