BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Poniżej progów unijnych

Status: wynik postępowania
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
< 214000 € Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na terenie Obszaru Administracyjnego 3 i 4 oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania f32a49ac-0d78-4e61-99c2-f8a20b78512c

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-16 11:37 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-08-16 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie budynku w Gdańsku przy ul. Maki 22 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 5. Identyfikator postępowania f0ded741-2da2-4c86-b9c0-a700019a64b6

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-01 09:25 | wynik: rozstrzygnięte

2021-08-02 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót zduńskich w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości w 2021 roku Identyfikator postępowania dee70be8-4d66-420a-a795-24e69457cda1

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-16 08:32 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2021-06-07 szczegóły »
< 214000 € świadczenie usługi w zakresie koszenia traw z wywozem i utylizacją zgrabek na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 roku obejmującym Obszar Administracyjny nr 2 i 3. Identyfikator postępowania e4e524c9-4d39-4e79-bed8-e189d8fbcacb

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-01 10:38 | wynik: rozstrzygnięte

2021-08-04 szczegóły »
< 5350000 € Dostawa i montaż 5 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Jana Brzechwy 7, Niecałej 5-7, Raduńskiej 16, Szklana Huta 41, Wyzwolenia 1 w Gdańsku. Identyfikator postępowania a27464f5-d8e5-4278-b378-78ed236d38e4

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-16 11:03 | wynik: rozstrzygnięte

2021-07-28 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska na terenie Obszaru Administracyjnego 3 i 4 oraz budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania: 24de734c-085b-439b-8925-ff06a6cc75f5

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-01 08:03 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-07-29 szczegóły »
< 5350000 € Dostawa i montaż 4 wiat śmietnikowych wraz z wykonaniem ogrodów deszczowych na podwórzach przy ulicach Łowickiej 11f, Piastowskiej 159-161, Ptasiej 7,9 oraz Trakcie św. Wojciecha 23 w Gdańsku. Identyfikator postępowania de78dea3-c2a6-433b-9f72-ff801df61a77

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-09-01 12:37 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-07-22 szczegóły »
< 5350000 € Budowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. Bałtyckiej 4 lok. 1 i 2 i 4A lok. 1 i 2, ul. Chwaszczyńskiej 7 lok. 7 oraz w lokalu użytkowym przy ul. Białej 9 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 6933c206-0450-4303-a4d2-6cad2cc909f6

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-23 13:51 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-28 szczegóły »
< 5350000 € Docieplenie budynku przy ul. Wyzwolenia 9 w Gdańsku wraz z wymianą okien i drzwi. Identyfikator postępowania 9a7360b2-5aa4-4e12-a264-594899938fcf

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-08-20 12:19 | wynik: rozstrzygnięte

2021-06-09 szczegóły »
< 5350000 € Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania ad3283c2-de39-40cc-9a49-6fea168143b9

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-22 08:01 | wynik: rozstrzygnięte

2021-07-07 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Angielskiej Grobli 17B lok. 11, ul. Polanki 134 lok. 4 oraz ul. Twardej 6 lok. 1 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 2eff2f2f-b2a5-41f4-a986-075729fd2af7

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-26 13:43 | wynik: rozstrzygnięte

2021-06-01 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Wolności 5 lok. 1, Wolności 24A lok. 2 oraz Reja 28E lok. 12 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 6fe4b3c6-a370-4465-9e6f-76babc02a501

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-16 14:45 | wynik: rozstrzygnięte

2021-06-17 szczegóły »
< 5350000 € Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 5A i 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Białej 4 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 7bcb8055-8fde-4183-8d08-81c10249f498

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-09 14:26 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-10 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót rozbiórkowych budynków będących własnością Gminy Gdańsk zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu w 2021 r. Identyfikator postępowania cd94885b-ea79-4c16-969a-bc0bde283a64

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-08 07:36 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-17 szczegóły »
< 5350000 € Zagospodarowanie terenu zaplecza podwórzowego przy ul. Szerokiej 42/43, 44/45, 46/47, 48/49, 50/54 i ul. Świętego Ducha 79/81, 83/85, 87/89, 91/95, 97, 99, 101/103, 105/107 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: 5fc11d25-3cd0-4f1a-8e2b-3ae2fe9c50d5

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-15 09:33 | wynik: rozstrzygnięte

2021-06-16 szczegóły »
< 214000 € Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Gdańskich Nieruchomości. Identyfikator postępowania: b976ac5d-84a2-4109-89ff-479f8c565315

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-12 13:41 | wynik: całkowicie unieważnione

2021-06-01 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Jesionowej 7 lok. 10, Cygańska Góra 26E lok. 64, Kieleckiej 8 lok. 6 w Gdańsku. Identyfikator postępowania: d8adcce0-b71e-4150-a1d2-6fad3ea09140

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-12 12:37 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-13 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Chrzanowskiego 47 lok. 5, ul. Łowickiej 11F lok. 3, Orkana 5A lok. 1, Raduńskiej 16 lok. 1 w Gdańsku w Gdańsku. Identyfikator postępowania: c54f8126-5744-4c8f-b9f6-f1025c9bdc06

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-13 13:08 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-25 szczegóły »
< 214000 € Wykonywanie usługi czyszczenia i przeglądu przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w roku 2021. Identyfikator postępowania 8aee4f35-fd7f-4876-a25d-68f77bdb97aa

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-01 08:59 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2021-05-20 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2021 r. Identyfikator postępowania 827807e3-0d27-431b-9e5e-72d1d00330aa

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-07-08 07:41 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-05 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie remontu lokali mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego 34 lok. 14, Lastadia 39B lok. 5A, Polanki 132 lok. 2 w Gdańsku. Identyfikator postępowania 963d0ebe-345b-4af3-9e1f-c5bf4af21ddf

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-06-21 14:34 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-17 szczegóły »
< 5350000 € Naprawy w 2021 roku dachów budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Gdańsk administrowanych przez Gdańskie Nieruchomości oraz będących w zarządzie gminy. Identyfikator postępowania: de43a3d6-a8bf-4233-bc4a-dd6c4fa98e29

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2021-06-15 13:34 | wynik: rozstrzygnięte

2021-05-05 szczegóły »
< 5350000 € Remont lokali mieszkalnych przy ul. Kolejarzy 16 m 1, ul. Kwietnej 6 m 6, ul. Kwietnej 8 m 3, ul. Kwietnej 8 m 10 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-610e8301-dfdd-11ec-9a86-f6f4c648a056

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-06-30 06:55

2022-06-20 szczegóły »
< 5350000 € Wykonanie termoizolacji fundamentów budynku, instalacji gazowej, instalacji c. o. wraz z remontem chodnika budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Grodza Kamienna 2C, 80-821 w Gdańsku. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-b0eb7df7-b707-11ec-9f44-6e63702cb2f7

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-06-27 12:37

2022-05-20 szczegóły »
< 5350000 € Wykonywanie robót remontowych na przewodach kominowych wynikających z opinii kominiarskich w budynkach należących do Gminy Gdańsk i będących w zarządzie Gdańskich Nieruchomości w 2022 r. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-eb3e12ba-a38e-11ec-baa2-b6d934483bfb

Tryb podstawowy | aktualizacja: 2022-07-22 12:38

2022-04-06 szczegóły »