BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
> 207000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-01-16 13:44 | wynik: rozstrzygnięte

2014-03-10 szczegóły »
> 5000000 € na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Waryńskiego 21 z przeznaczeniem na cele społeczne w ramach projektu ?Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku?.

Przetarg ograniczony | publikacja: 2013-10-22 11:30 | wynik: rozstrzygnięte

2014-02-04 szczegóły »
> 207000 € świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla pracowników Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Gdańsku oraz członków ich rodzin w latach 2014 - 2017

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-01-03 15:33 | wynik: rozstrzygnięte

2014-02-13 szczegóły »
> 200000 € wykonywanie w roku 2014 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-11-25 15:35 | wynik: rozstrzygnięte

2014-01-07 szczegóły »
> 200000 € wykonywanie w roku 2014 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-11-06 13:59 | wynik: rozstrzygnięte

2013-12-17 szczegóły »
> 200000 € dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2014 w budynkach Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-11-12 10:45 | wynik: rozstrzygnięte

2013-11-28 szczegóły »
> 200000 € dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2014

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-11-07 14:29 | wynik: rozstrzygnięte

2013-11-22 szczegóły »
> 200000 € na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-02-07 14:50 | wynik: rozstrzygnięte

2013-03-04 szczegóły »
> 5000000 € wykonanie przebudowy lokalu nr 2 w budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Wajdeloty 14 w Gdańsku na siedzibę Klubu Młodego Wrzeszczaka w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-01-11 13:03 | wynik: rozstrzygnięte

2013-02-25 szczegóły »
> 200000 € na wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-02-13 14:29 | wynik: rozstrzygnięte

2013-03-08 szczegóły »
> 200000 € Wykonywanie w roku 2013 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-12-11 11:23 | wynik: rozstrzygnięte

2013-01-03 szczegóły »
> 200000 € wykonywanie w roku 2013 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-12-13 13:51 | wynik: rozstrzygnięte

2013-01-07 szczegóły »
> 200000 € Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania 9 przestrzeni - podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad wykonywanymi robotami według sporządzonej dokumentacji projektowej

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-10-22 13:52 | wynik: rozstrzygnięte

2012-12-03 szczegóły »
> 200000 € Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2013

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-11-14 10:06 | wynik: rozstrzygnięte

2012-11-30 szczegóły »
> 200000 € Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2013 w budynkach Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-11-02 12:40 | wynik: rozstrzygnięte

2012-11-21 szczegóły »
> 200000 € Wywóz odpadów komunalnych i odpadów komunalnych wielkogabarytowych z budynków Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-10-03 13:05 | wynik: rozstrzygnięte

2012-11-15 szczegóły »
> 200000 € Wywóz odpadów komunalnych i odpadów komunalnych wielkogabarytowych z budynków stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-10-02 14:24 | wynik: rozstrzygnięte

2012-11-13 szczegóły »
> 5000000 € wykonanie zagospodarowania terenu wokół adaptowanego budynku "Centrum aktywizacji społecznej i zawodowej" przy ul. Uczniowskiej 22 w Gdańsku Letnicy

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2012-06-08 17:57 | wynik: rozstrzygnięte

2012-08-06 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku gminno mieszczącego się przy ul. Łowickiej 11 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d4597b2-9932-11ec-baa2-b6d934483bfb

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-25 15:23

2022-04-20 szczegóły »
< 215000 € Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej na termomodernizację, remont i przebudowę budynku przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”. Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamówienia pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a575035-8a73-11ec-9bc1-c2db95d08897

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2022-05-10 11:18

2022-03-21 szczegóły »