BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zamówienia Powyżej progów unijnych

Status: wybór najkorzystniejszej oferty
wartość
szacunkowa
dotyczy termin
składania ofert
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wykonanie ekspertyzy technicznej, aktualizacja dokumentacji technicznej, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-10-04 07:45 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-08-21 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 10 budynków gminnych, a także sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-09-11 13:04 | wynik: rozstrzygnięte

2018-08-02 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 12 budynków, aktualizacja dokumentacji budynku Rogaczewskiego 45, sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-07-09 15:18 | wynik: rozstrzygnięte

2018-07-09 szczegóły »
> 221000 € Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację i przebudowę elementów 8 budynków mieszkalnych, aktualizacja dokumentów 2 budynków, sprawowanie nadzorów autorskich.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-09-11 13:05 | wynik: rozstrzygnięte

2018-07-26 szczegóły »
> 221000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-03-15 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2018-03-15 szczegóły »
> 209000 € dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych W 2018 r.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2018-02-06 14:20 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2018-01-09 szczegóły »
> 209000 € Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych.

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2017-03-20 13:35 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2017-03-20 szczegóły »
> 209000 € Wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2017-03-09 11:47 | wynik: rozstrzygnięte

2017-03-09 szczegóły »
> 209000 € Wykonywanie w roku 2017 robót konserwacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2017-01-17 13:56 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2017-01-17 szczegóły »
> 209000 € świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie oraz grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników GZNK SZB oraz członków ich rodzin w latach 2017 - 2020

Przetarg nieograniczony | aktualizacja: 2017-02-15 14:38 | wynik: rozstrzygnięte / częściowo unieważnione

2017-02-15 szczegóły »
> 209 000 € Wwykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-01-27 14:17 | wynik: rozstrzygnięte

2016-03-08 szczegóły »
> 209 000 € Wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych na terenie BOM 2 i BOM 4 stanowiących własność gminy Gdańsk

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2016-01-04 14:38 | wynik: rozstrzygnięte

2016-02-15 szczegóły »
> 207 000 € Wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-18 13:34 | wynik: rozstrzygnięte

2015-12-29 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie w roku 2016 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-19 14:47 | wynik: rozstrzygnięte

2015-12-30 szczegóły »
> 207000 € dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2016

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-20 14:54 | wynik: rozstrzygnięte

2015-12-07 szczegóły »
> 207000 € dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2016 w budynkach Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-11-13 14:50 | wynik: rozstrzygnięte

2015-12-01 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-10-16 15:14 | wynik: rozstrzygnięte

2015-11-26 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach będących pod zarządem Zamawiającego w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2015-01-19 15:01 | wynik: rozstrzygnięte

2015-03-09 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-11-04 15:17 | wynik: rozstrzygnięte

2014-12-15 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie w roku 2015 robót konserwacyjnych, drobnych napraw oraz usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz użytkowych stanowiących własność gminy Gdańsk.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-10-17 16:55 | wynik: rozstrzygnięte

2014-11-27 szczegóły »
> 207000 € Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2015 w budynkach Skarbu Państwa

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-11-05 13:48 | wynik: rozstrzygnięte

2014-11-21 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-10-13 14:43 | wynik: rozstrzygnięte

2014-12-12 szczegóły »
> 207000 € Dozór obiektów administrowanych przez Zamawiającego w formie ochrony fizycznej i monitoringu elektronicznego w roku 2015

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-10-16 14:15 | wynik: rozstrzygnięte

2014-11-04 szczegóły »
> 5000000 € Wykonanie zagospodarowania 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy na obszarze rewitalizowanej dzielnicy

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2013-12-23 12:39 | wynik: rozstrzygnięte

2014-02-24 szczegóły »
> 207000 € wykonywanie usługi zapewnienia czystości i porządku w budynkach mieszkalnych i użytkowych, a także na innych terenach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Skarbu Państwa administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r.

Przetarg nieograniczony | publikacja: 2014-01-15 14:23 | wynik: rozstrzygnięte

2014-03-11 szczegóły »